خبر فوری

خبر فوری

کوتاهی دولت ژاپن و شرکت تپکو عامل فاجعه فوکوشیما

در حال خواندن:

کوتاهی دولت ژاپن و شرکت تپکو عامل فاجعه فوکوشیما

کوتاهی دولت ژاپن و شرکت تپکو عامل فاجعه فوکوشیما
اندازه متن Aa Aa

گزارش نهایی هیات تحقیق درباره انفجار نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن از اطمینان بیش از اندازه دولت این کشور و تپکو، شرکت اداره کننده نیروگاه فوکوشیما به ایمنی هسته‌ای حکایت دارد، تا جایی که قبل از حادثه بیستم اسفند ۱۳۸۹ تردیدی نسبت به آن نداشتند.
 
گزارش نهایی این هیات که اقدامات ایمنی نیروگاه فوکوشیما برای مقابله با حوداث طبیعی را «ناکافی» و واکنش دولت ژاپن در کنترل و کمک رسانی را «نامناسب» ارزیابی کرده تسلیم یوشیهیکو نودا، نخست وزیر کشور شد.
 
یکی از اعضای هیات تحقیق می‌گوید: «در هنگام وقوع یک فاجعه طبیعی باید تصمیم گیری در شرایط سخت و مخاطره آمیز انجام شود. اگر مقامی یا شخصی قادر به چنین کاری نباشد به نظر من او واجد صلاحیت اداره یک نیروگاه هسته‌ای نیست. اگر از این دید به مسئله نگاه کنیمفنمی دانم آیا مسئولان در آنوقت آمادگی چنین کاری را داشتند یا نه؟»
 
این گزارش ۴۵۰ صفحه‌ای با استناد به اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با ۷۷۲ نفر تهیه شده است. کار‌شناسان، مهندسان، پژوهشگران و وکلا از مدیریت بحران پس از حادثه، اطلاعات ناکافی کارکنان و ساختار نامناسب مدیریتی انتقاد داشته‌اند.
 
این گزارش همچنین از مداخله مستقیم نائوتو کان، نخست وزیر سابق این کشور در زمان حادثه نیز انتقاد کرده است. آنچه بنابراین گزارش می‌توانست موجب سردرگمی و جلوگیری از تصمیم گیری‌های مهم و ارزیابی‌های درست شود. افزون براین، گزارش هیات تحقیق، شرکت تپکو را نیز به کند ساختن روند تحقیقات مربوط به علت یابی حادثه متهم کرده است.
 
علاوه براین انتقادات، دولت بتازگی تحقیقاتی در زمینه آنچه مطبوعات این کشور از آن پرده برداشته‌اند آغاز کرده است. به گفته مطبوعات ژاپن، یکی از پیمانکاران مرکز فوکوشیما کارکنان خود را ملزم به استفاده نادرست از دستگاه‌های سنجش میزان رادیواکتیو کرده و در نتیجه میزان رادیو اکتیو ثبت شده کمتر از اندازه واقعی آن بوده است.
 
اما حتی اگر گزارش‌ها خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی جدی تری باشند آیا ژاپن می‌تواند بدون انرژی هسته‌ای سر کند؟ بویژه اینکه این کشور درنظر داشت تا سهم ۲۷ درصدی انرژی هسته‌ای در سال ۲۰۱۰ را درسال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد افزایش دهد.
 
پس از حادثه فوکوشیما، بلافاصله فعالیت تمامی رآکتورهای کشور متوقف شد. اما آغاز به کار دوباره دو رآکتور هسته‌ای تاییدی بود بر الویت گزینه سوخت هسته‌ای.
 
پیشینه سیاست هسته‌ای ژاپن به بحران نفتی سال ۱۹۷۳ باز می‌گردد که پس از آن این کشور برای خودکفایی انرژی آن را در پیش گرفت. با این حال هنوز هم ۸۰ درصد جمعیت این کشور مخالف تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای هستند.