خبر فوری

خبر فوری

رومانی و همه پرسی ناموفق عزل رئیس جمهوری

در حال خواندن:

رومانی و همه پرسی ناموفق عزل رئیس جمهوری

رومانی و همه پرسی ناموفق عزل رئیس جمهوری
اندازه متن Aa Aa

بخارست، پایتخت رومانی یکشنبه شب صحنۀ تجمع بعضی از مخالفان ترایان باسسکو، رئیس جمهوری معلق رومانی برای اعلام موافقت با برکناری او بود.

این کشور یکشنبه شاهد پایان برگزاری همه پرسی‌ای برای عزل یا ابقای این مقام رومانیایی بود.

بر اساس آخرین بازشماری‌ها، همه پرسی برای عزل رئیس جمهوری رومانی که ویکتور پونتا، نخست وزیر این کشور از حامیان شاخص برگزاری آن بود، به حد نصاب مشارکت بیش از ۵۰ درصد نرسیده و با شکست رو به رو شده است.

آسیب به حقانیت سیاسی باسسکو

نخست وزیر رومانی، ترایان باسسکو را به دخالت در امور دولت متهم کرده بود. رئیس جمهوری رومانی پس از رأی عدم اعتماد پارلمان رومانی از کار معلق شده بود.

لاورا داویدسکو، گزارشگر اعزامی «یورونیوز» به بخارست، در بارۀ همه پرسی این کشور گفت: «حتی اگر رأی شرکت کنندگان در همه پرسی برای عزل رئیس جمهوری رومانی کافی نباشد، حقانیت سیاسی ترایان باسسکو با این رفراندوم آسیبی جدی می‌بیند. این وضعیت برای کشوری مانند رومانی که گرفتار بحران اقتصادی است مناسب نیست.»

نتیجۀ نهایی همه پرسی رومانی دوشنبه اعلام می‌شود.