خبر فوری

خبر فوری

پرچم المپیک از لندن به ریودوژانیرو رسید

 Comments
در حال خواندن:

پرچم المپیک از لندن به ریودوژانیرو رسید

پرچم المپیک از لندن به ریودوژانیرو رسید
اندازه متن Aa Aa

با پایان مسابقات المپیک لندن، شهردار ریودوژانیرو در حالی که پرچم المپیک را در دست داشت، به اتفاق رییس کمیته برگزار کننده المپیک سال 2016 وارد شهری شد که میزبان این مسابقات در چهار سال دیگر خواهد بود.

شهردار ریودوژانیرو با بیان این که آوردن پرچم المپیک لحظه خاصی برای کشور و شهر اوست، گفت:“مراقبت از این جعبه و از این پرچم که البته من بدون دستکش نمی توانم به آن دست بزنم، مایه افتخار و خوشبختی بزرگی برای من است.”

دولت برزیل علاوه بر نگرانیها از شرایط امنیتی این شهر با حضور گروههای تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر، باید به دغدغه های مربوط به فراهم کردن امکانات پذیرایی و حمل و نقل دهها هزار ورزشکار و صدها هزار نفری که برای دیدن مسابقات المپیک به این شهر خواهند آمد، پاسخ دهد.