خبر فوری

خبر فوری

آموزش پرواز به پرندگان

 Comments
در حال خواندن:

آموزش پرواز به پرندگان

آموزش پرواز به پرندگان
اندازه متن Aa Aa

دانشمندان در روسیه مرکزی را تاسیس کرده اند که هدف آن آموزش پرواز مسافتهای طولانی به پرندگانی است که توانایی مهاجرتهای طولانی را ندارند.

هدف از این اقدام کمک به گونه ای از پرندگان در معرض نابودی است تا بتوانند با مهاجرت نسل خود را نجات بدهند.

در این یک برنامه یک گلادیدر مانند مادر هدایت پرندگان جوان را به عهده دارد.