خبر فوری

خبر فوری

اعتراض رومانیایی ها به رفتار دولت فرانسه

 Comments
در حال خواندن:

اعتراض رومانیایی ها به رفتار دولت فرانسه

اعتراض رومانیایی ها به رفتار دولت فرانسه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

حدود دویست رومانیایی در برابر ساختمان دولت این کشور تجمع کرده و علیه رفتار فرانسه با آنان اظهار انزجار کردند.

دو تن از وزیران دولت فرانسه برای گفتگو درباره اقلیت رومانیایی مقیم این کشور به رومانی سفر کرده اند.

هر ساله شمار قابل توجهی از رومانیایی ها به دلیل فقر و محرومیت به فرانسه مهاجرت کرده و در این کشور نیز در شرایط سختی تامین معاش می کنند.