خبر فوری

خبر فوری

اسپانیا دست بدامان بانک مرکزی اروپا می شود

در حال خواندن:

اسپانیا دست بدامان بانک مرکزی اروپا می شود

اسپانیا دست بدامان بانک مرکزی اروپا می شود
اندازه متن Aa Aa

اسپانیا درنظر دارد برای حل بحران مالی خود دست بدامان بانک مرکزی اروپا شود. ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور با ابراز تمایل نسبت به خرید اوراق قرضه کشورش توسط بانک مرکزی اروپا و استقبال از چراغ سبز ماریو دراگی رییس این بانک، تاکید کرد که البته مادرید با دریافت بسته نجات کلی که برای سیاستهای کشورداری مادرید، دردسرساز شود موافق نیست.

او در بخش دیگری از مصاحبه اش با یک روزنامه فنلاندی که صبح چهارشنبه منتشر شد، گفته که دولتش درصدد کاستن از کسری بودجه است اما نحوه این کار را خودش تعیین می کند و زیر بار مواردی که از سوی بروکسل تحمیل می شود، نخواهد رفت.

اصرار نخست وزیر اسپانیا بر مواضع قبلی خود در حالی مطرح می شود که چشم انداز اقتصادی این کشوربا توجه به مشکلات مالی و سیاسی مناطق و دولتهای محلی، حداقل تا آینده نزدیک از سوی بسیاری از آگاهان مثبت ارزیابی نمی شود.