خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب گسترده در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت یونان

 Comments
در حال خواندن:

اعتصاب گسترده در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت یونان

اعتصاب گسترده در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت یونان
اندازه متن Aa Aa

در اعتراض به برنامۀ ریاضتی دولت یونان روز چهارشنبه آتن شاهد یکی از بزرگ ترین اعتصاب های این کشور است.

اتحادیه های صنفی بخش خدمات عمومی و بخش خصوصی برای اعتصابی سراسری فراخوان داده اند.

کارکنان بخش حمل و نقل شهری و هواپیمایی نیز قصد پیوستن به اعتصاب در مخالفت با برنامه های صرفه جویی اقتصادی دولت را دارند.