خبر فوری

خبر فوری

تسلیم برنامه بودجه سال 2013 فرانسه به مجلس

 Comments
در حال خواندن:

تسلیم برنامه بودجه سال 2013 فرانسه به مجلس

تسلیم برنامه بودجه سال 2013 فرانسه به مجلس
اندازه متن Aa Aa

دولت فرانسه روز جمعه برنامه بودجه سال 2013 خود را تسلیم مجلس می کند.
هدف اصلی برنامه بودجه کاهش کسری بودجه از 4.5 درصد به 3 درصد در سال آینده است.

وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه که تنظیم کننده برنامه بودجه سال آینده است دستیابی به مبلغ اضافی سی میلیارد یورو را در دستور کار خود قرار داده که 10 میلیارد آن پیش بینی می شود از طریق صرفه جویی در هزینه های دولت، 10 میلیارد از شرکتها و 10میلیارد دیگر از طریق مالیات بر درآمد تامین شود.

یک کارشناس می گوید: “ایجاد توازن در بودجه دولت اولین مرحله برای بازگشت به رشد اقتصادی در فرانسه است. در عین حال این یک ریسک بزرگ نیز محسوب می شود زیرا احتمال آن وجود دارد، زمانی که دولت سعی بر کاهش بدهی های خود دارد همزمان رشد نیز دچار رکود شود.
و اگر رشد اقتصادی افت کند کسری بودجه بالا خواهد رفت و دولت قادر به برقراری توازن در اقتصاد نخواهد بود.بنابراین آقای اولاند بطور حساب شده خطر می کند.”

به گفته فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه رسیدن به اهداف این برنامه بودجه که مهمترین برنامه طی سی سال اخیر می باشد مستلزم اعمال برنامه های سرختگیرانه اقتصادی است.

یک اقتصاددان می گوید: “فکرمی کنم دولت فرانسه برای سال 2013 رشد اقتصادی ناچیزی را پیش بینی می کند. در عین حال اعتقاد دارم که فرانسه به هدف خود یعنی کاهش کسری بودجه به سه درصد برای سال آینده خواهد رسید.”

دولت فرانسه برنامه بودجه خود را بر روی پیش بینی رشد 0.8 درصدی سال آینده بنا نهاده واین در حالی است میزان بیکاری به رقم سه میلیون نفر از جمعیت فعال این کشور رسیده است.

ژان مارک ایرو، نخست وزیر فرانسه اطمینان داده سال آینده رقم بیکاری در این کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته دولت فرانسه مطابق این برنامه مالیات بر درآمد افراد با درآمد متوسط همچنین شرکتهای کوچک تغییری پیدا نخواهد کرد.