خبر فوری

خبر فوری

تازه ترین پیشنهادات کمیسیون اروپا برای اصلاح بانکداری در اروپا

 Comments
در حال خواندن:

تازه ترین پیشنهادات کمیسیون اروپا برای اصلاح بانکداری در اروپا

تازه ترین پیشنهادات کمیسیون اروپا برای اصلاح بانکداری در اروپا
اندازه متن Aa Aa

روز سه شنبه، گروه کارشناسان کمیسیون اروپا، گزارش خود را در مورد اصلاحات ساختاری در عملکرد بانکهای اروپا منتشر کرد.

به گفته برخی کارشناسان، اما، اگر اتحادیه اروپا می خواهد این اصلاحات جدی گرفته شود، باید تغییرات بیشتری در اساس و پرداختهای بانکها داده شود.

“پس اندازها و تضمین های آشکار و نهان دیگر، معاملات خطرناک بانکها را حمایت نمی کنند. سنت قدیمی بانکداری در اروپا، اما، می تواند بجای خود باقی بماند زیرا معاملات می توانند بطور جداگانه توسط همان بانک انجام شوند”.

دراین گزارش نکات مهمی برای بهبود کار بانکها پیشنهاد شده است. در میان نکات پیشنهادی در این گزارش، تقویت کیفیت مدیریت بانکها، تجدید نظر در مورد میزان سرمایه برای معاملات و وامهای مسکن، ترمیم شرایط وامهای میان-بانکی و مجزا کردن هرچه بیشتر معاملات است.