خبر فوری

خبر فوری

دومین جلسه دادگاه خدمتکار پاپ به اتهام "سرقت اسناد محرمانه"

 Comments
در حال خواندن:

دومین جلسه دادگاه خدمتکار پاپ به اتهام "سرقت اسناد محرمانه"

دومین جلسه دادگاه خدمتکار پاپ به اتهام "سرقت اسناد محرمانه"
اندازه متن Aa Aa

دومین جلسه دادگاه پائولو گابریله، خدمتکار شخصی پاپ بندیک شانزدهم، رهبر کاتولیکهای جهان به اتهام “سرقت اسناد محرمانه” در واتیکان برگزار شد.

در این جلسه هم مانند جلسه قبلی دادگاه، ورود دوربین به داخل جلسه ممنوع و فقط تصاویر ارسالی توسط واتیکان قابل استفاده برای رسانه ها بود.

او قرار است در این جلسه توضیح دهد که چگونه و چرا به صدها مدارک محرمانه پاپ دست پیدا کرده و آنها را به خبرنگاری که کتابی نیز در این زمینه به چاپ رسانده منتقل کرده است.

خدمتکار پاپ می گوید که هدف او برملا کردن فساد درون واتیکان بوده است.

فسادی که به گفته او، رهبر کاتولیکهای جهان از آن به اندازه کافی آگاه نیست.