خبر فوری

خبر فوری

راکتورهای اتمی اروپا نا امن هستند

 Comments
در حال خواندن:

راکتورهای اتمی اروپا نا امن هستند

راکتورهای اتمی اروپا نا امن هستند
اندازه متن Aa Aa

آیا راکتورهای اتمی اروپا امن هستند؟ این سئوالی است که در مقابل آزمایشهای ایمنی این راکتورها قرار دارد، و پاسخ آن اینکه هیچیک از یکصد و سی و دو راکتور اتمی اروپا در مقابل بلایای طبیعی و نیز ضایعات ناشی از قطع برق، ایمن نیستند.

گزارش نهایی، به میزان آنچه چند روز پیش در بروکسل به اصطلاح نشت کرد، انتقاد آمیز نیست و ضربدرهایی که در مورد فقدان ایمنی برخی از راکتورهای فرانسه در آن آمده بود، حذف شده اند.

گونتر اوتینگر، کمیسر اروپا در امور انرژی می گوید: “من بروی (تدوین) این گزارش یا موارد مفید یا مضر آن و اضافه یا کم کردن آنها نفوذی نداشتم. هیچ دولت یا مدیریت راکتورهای اتمی هم در آن اعمال نفوذ نکرده اند”.

مدیران راکتورها و مراکز اتمی در اروپا به بحث و جدل و رقابت میان بازرسان، کمیسیون اروپا و دولتهای مربوطه اشاره می کنند: “اسباب تاسف است که باید شاهد اختلاف نظر فاحش میان (اتحادیه) اروپا و مقامات کشورهای عضو باشیم. ما مسئول اعمال مقررات هستیم و مایل نیستیم در جدلهای سیاسی میان کشورهای اتحادیه، بازرسان و کمیسیون اروپا داخل شویم”.

باید دید ترمیم و تقویت ایمنی در راکتورها چقدر هزینه بر می دارد. بروکسل به مبلغی برابر با ده تا بیست و پنج میلیارد یورو اشاره می کند. یکی ازنمایندگان پارلمان اروپا از جنبش سبز می گوید: “ترمیم هر راکتور تا حصول اطمینان از اجتناب از فوکوشیمای دیگری در اروپا، حدود یکصد تا دویست میلیون یورو خرج بر می دارد. باید قیمت برق را افزایش داد که صورتحساب آنرا مردم خواهند پرداخت”.

در این میان، این کشورهای اروپایی هستند که باید راسا در این مورد عمل کنند.