خبر فوری

خبر فوری

آمریکا بحران مالی منطقه یورو را چگونه می بیند؟

 Comments
در حال خواندن:

آمریکا بحران مالی منطقه یورو را چگونه می بیند؟

آمریکا بحران مالی منطقه یورو را چگونه می بیند؟
اندازه متن Aa Aa

اروپا و آمریکا در تبعات ناشی از بحران اقتصادی جهان با هم شریکند.اتحادیه اروپا مهمترین شریک اقتصادی آمریکاست. از این رو نرخ بهره، هزینه استقراض، میزان کسری بودجه و برنامه های سختگیرانه در اروپا بر اقتصاد آمریکا هم تاثیر دارد.

در آستانه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا با یکی از کارشناسان حوزه روابط اروپا و واشنگتن گفتگو می کنیم.

مایکل هالتزل می گوید:” من فکر می کنم این یک اشتباه بزرگ است که برخی فکر می کنند آمریکا به مشکل اقتصادی در اروپا بی تفاوت است و به آن می خندد. من هیچ کس رو نمی شناسم که اروپا با اقتصادی قوی برایش اهمیتی نداشته باشد. این در جهت منافع متقابل ما است که منطقه یورو باقی مانده و رشد کند.

در دوسال گذشته دولت اوباما به دفعات از کشورهای اروپایی خواسته است که برای خروج از بحران مالی تلاش کنند. اما چرا در آستانه انتخابات، صحبتی از مشکل بحران مالی در منطقه یورو نیست؟

مایکل هالتزل می گوید:” هر دو نامزد انتخابات رامنی و اوباما می دانند که آمریکا نفوذ خیلی خیلی کمی در منطقه یورو دارد. وقتی ما در موضوعی نفوذ زیادی نداریم، چرا باید در موردش زیاد صحبت کنیم. به نظر من اگر کسی بتواند به رهبران اروپایی بگوید که دقیقا چگونه می توان با محرک های اقتصادی به بودجه متعادلی رسید، می تواند کاندیدای دریافت جایزه نوبل اقتصاد باشد.”