خبر فوری

خبر فوری

اعتراض دانشجویان ایتالیایی در اعتراض به کاهش بودجه های آموزشی

 Comments
در حال خواندن:

اعتراض دانشجویان ایتالیایی در اعتراض به کاهش بودجه های آموزشی

اعتراض دانشجویان ایتالیایی در اعتراض به کاهش بودجه های آموزشی
اندازه متن Aa Aa

هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان ایتالیایی روز جمعه در بسیاری از شهرهای ایتالیا از جمله رم، میلان، ناپل و تورین دست به تظاهرات زدند. آنها به این شکل اعتراض خود را نسبت به سیاستهای ریاضتی اقتصادی دولت بویژه در حوزه آموزش و پرورش نشان دادند.

مردی در برابر نیروهای پلیس فریاد می زند:” شما باید از اینکه دربرابراین بچه ها که تنها معترض به کاهش بودجه سیستم آموزشی هستند ازباتون استفاده می کنید، عمیقا شرمنده باشید.”

آنها پلاکارد بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود “مخالفت با سیاستهای ریاضتی و بحران اقتصادی و موافقت با بهبود شرایط تحصیلی و زندگی”

این تظاهرات جوانان در ادامه مخالفتها با سیاست کاهش بودجه های آموزشی در دولت قبلی یعنی دولت سیلویو برلوسکونی و در اعتراض به اینکه دولت ماریو مونتی نیز گام موثری به این سمت برنداشته صورت گرفته است.

جوانان چپی ایتالیایی نیز دولت مونتی و اتحادیه اروپا را متهم می کنند که با تحمیل شرایط خاص ادامه تحصیل را فقط برای قشر مرفه جامعه امکان پذیرکرده اند.

یک دانشجوی معترض می گوید:“ما به خیابانها آمده ایم نه تنها برای اینکه بگوییم سیاستهای ریاضتی دولت را نمی پذیریم بلکه می خواهیم توجه افکار عمومی را به مشکلات مدارس جلب کنیم. و بگوییم که که مدارس بخش مهمی از جامعه هستند و بدون آنها نمی توان کاری از پیش برد.”

در این درگیریهای خشونت بارچهارتن از نیروهای امنیتی مجروح شدند و پلیس دهها نفر از دانشجوهای معترض را بطور موقت بازداشت کرد.