خبر فوری

خبر فوری

سرقت جواهرات سلطنتی از یک پادشاه غنایی

در حال خواندن:

سرقت جواهرات سلطنتی از یک پادشاه غنایی

سرقت جواهرات سلطنتی از یک پادشاه غنایی
اندازه متن Aa Aa

در روزهایی که اسلو میزبان مراسم صلح نوبل بود، پادشاه یکی از قبایل مهم غنا رفته بود تا در این شهر در یک کنفرانس تجاری شرکت کند و از بخت بد دزدان در هتل مشغول سرقت اموال گران قیمت وی شدند.

به گفته سفارت غنا دزدان توانسته اند بخشی از جواهرات سلطنتی را که همراه اوسی توتو دوم بوده همراه خود ببرند. با این حال اوسی توتو دوم این موضوع را نه تایید و نه رد می کند. تشریفات دولت غنا ایجاب می کند تا پادشاهان قبایل مختلف بخشی از جواهرات و لباسهای سنتی گران قیمت خود را همراهشان ببرند.