خبر فوری

خبر فوری

چهارسال زندان برای سیلویو برلوسکونی

در حال خواندن:

چهارسال زندان برای سیلویو برلوسکونی

چهارسال زندان برای سیلویو برلوسکونی
اندازه متن Aa Aa

 
سیلیو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا به 4 سال زندان محکوم شد.
 
دلیل محکومیت او فرار مالیاتی عنوان شده است.
برلوسکونی صاحب باشگاه میلان و مالک مدیاست یکی از مهمترین شبکه های خصوصی و غولهای رسانه ای در ایتالیا است.
 
نخست وزیر سابق ایتالیا هنوز هیچ واکنشی به حکم دادگاه نشان نداده ولی وکیلش می تواند برای او درخواست دادگاه تجدید نظر کند.