خبر فوری

خبر فوری

اعتراض به ناسالم بودن انتخابات اوکراین شدت می گیرد

 Comments
در حال خواندن:

اعتراض به ناسالم بودن انتخابات اوکراین شدت می گیرد

اعتراض به ناسالم بودن انتخابات اوکراین شدت می گیرد
اندازه متن Aa Aa

در حالی که بیش از نود و پنج درصد آرای انتخابات اوکراین شمارش شده و انتظار می رود نتایج نهایی آن به زودی اعلام شود، ادعای پیروزی توسط حزب مناطق یعنی حزب حاکم تحت رهبری ویکتور یانوکویچ، با واکنش های شدید مواجه شده و ناظران غربی آنرا گامی به عقب برای دمکراسی در این کشور ارزیابی میکنند.

از سوی دیگر ادعای برخی کاندیداهای احزاب مخالف در مورد تقلب در حوزه های انتخاباتی، نگرانی های بیشتری را در مورد سلامت انتخابات دامن زده است.

آندره ایلینکو کاندیدای حزب راست گرای “آزادی” می گوید: “یکی از کمیسیون های انتخاباتی صورت جلسه تقلبی ارائه کرده است. ما صورت جلسه اصلی با مهر کمیسون را داریم، اما آنچه آن ها داده اند به کلی تقلبی است.”

ایوان کارتاوی مسئول کمیسیون انتخابات منطقه ای نیز در مورد ادعاهای مربوط به تقلب در انتخابات می گوید:

“من در جایگاهی نیستم که در مورد تایید یا عدم تایید تقلب تصمیم بگیرم. ما فقط صورت جلسه کمیسیون ها را دریافت می کنیم و اگر تایید نشوند ناگزیر از شمارش مجدد آرا خواهیم بود.”

پارلمان اوکراین دارای چهارصد و پنجاه نماینده است و برای کسب اکثریت مطلق به دست آوردن بیش از نیمی از کرسی ها الزامی است.