خبر فوری

خبر فوری

انتقاد از دولت فرانسه بخاطر دستگیری و استرداد یک فعال فرانسوی باسک

 Comments
در حال خواندن:

انتقاد از دولت فرانسه بخاطر دستگیری و استرداد یک فعال فرانسوی باسک

انتقاد از دولت فرانسه بخاطر دستگیری و استرداد یک فعال فرانسوی باسک
اندازه متن Aa Aa

محکومیتها و انتقادها علیه دولت فرانسه بخاطر دستگیری یک فعال فرانسوی باسک و استرداد او به اسپانیا، ادامه دارد.

دولت فرانسه می گوید این کار را صرفا با هدف اجرای قانون حکم بازداشت اروپا انجام داده است.