خبر فوری

خبر فوری

اعتراض اتحادیه های کارگری اروپا به تدابیر سختگیرانه اقتصادی

 Comments
در حال خواندن:

اعتراض اتحادیه های کارگری اروپا به تدابیر سختگیرانه اقتصادی

اعتراض اتحادیه های کارگری اروپا به تدابیر سختگیرانه اقتصادی
اندازه متن Aa Aa

در پاسخ به فراخوان کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، چهل سندیکا از ۲۳ کشور روز پنجشنبه در اروپا و بویژه در کشورهای درگیر بحران اقتصادی دست به اعتراض زدند.

خبرنگار یورونیوز در بروکسل می‌گوید: «اتحادیه‌های کارگری اروپا بر این باورند که راهکارهای پیش گرفته شده جوابگو نیستند و از اینرو خواستار ایجاد تغییراتی هستند. آن‌ها می‌گویند که تدابیر سختگیرانه اقتصادی اروپا را در رکود اقتصادی فرو خواهد برد و نتیجه افزایش نابرابری و بیکاری و کاهش رشد است.»

اشتغال و نه ریاضت اقتصادی خواسته اصلی حرکتهای اعتراضی روز پنجشنبه بود. اما آیا صدای اتحادیه‌های کارگری شنیده خواهد شد؟ پیش از این نیز در آخرین کنگره جهانی که بصورت نمادین در مه سال گذشته در آتن برگزار شد کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مخالفت خود را با تدابیر و سیاستهای سختگیرانه اقتصادی که از سوی کمیسیون و شورای اروپا دنبال می‌ شود، اعلام کرده بود.

کنفدراسیون سندیکاهای اروپایی در سال ۱۹۷۳ ایجاد شد و در حال حاضر ۸۵ سازمان از ۳۶ کشور در آن عضویت دارند، از شرق تا غرب اروپا. گرچه چندین هدف را برای خود تعریف کرده اما عمدتا توجه خود را بر سه محور اصلی متمرکز کرده است: تاثیر بر روند تصمیمگیری در اروپا، مذاکره با کارفرمایان و انجام برخی حرکت‌ها و تلاش های سندیکایی، نظیر حرکتهای اعتراضی به مناسبتهای مختلف که طی سالهای اخیر علیه اقدامات و سیاستهای سختگیرانه اقتصادی به راه افتاد.

این تجمعات ظاهرا همبستگی و یگانگی کارکنان سازمان‌ها ی مختلف اروپا را برانگیخته است. اما از آنجاییکه ساختار و سازمان سندیکایی کشورهای مختلف، متفاوت از یکدیگر است از اینرو رسیدن به هماهنگی میان آن‌ها نیز چندان که باید آسان نیست.