خبر فوری

خبر فوری

افزایش متقاضیان حقوق بیکاری در بریتانیا

 Comments
در حال خواندن:

افزایش متقاضیان حقوق بیکاری در بریتانیا

افزایش متقاضیان حقوق بیکاری در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در بریتانیا در ماه اکتبر با سرعت بالایی افزایش یافت.
در این ماه بیش از ده هزار نفر بیشتر از ماه قبل از آن برای حقوق بیکاری تقاضا داده اند. این بیشترین میزان افزایش تعداد متقاضیان حقوق بیکار از ماه سپتامبر سال گذشته است. کارشناسان دلیل این افزایش را بیکاری افرادی می دانند که به دلیل پایان یافتن مسابقات المپیک شغل خود را از دست داده اند.