خبر فوری

خبر فوری

پرتاب سنگ در دومین سالمرگ محمد بوعزیزی

در حال خواندن:

پرتاب سنگ در دومین سالمرگ محمد بوعزیزی

پرتاب سنگ در دومین سالمرگ محمد بوعزیزی
اندازه متن Aa Aa

مراسم سالمرگ محمد بوعزیزی، در سیدی بوزید تونس با درگیری همراه شد. محمد بوعزیزی، دستفروشی بود که بدلیل فقر در زمان بنی علی، دست به خود سوزی زد و حال از او مرگ او به عنوان یکی از اولین جرقه های بهارعربی یاد می کنند.

منصف مرزوقی، رییس جمهور تونس سخنران اصلی این مراسم بود و در میان فریاد معترضان گفت: “ صدای نارضایتی شما را می شنوم، می پذیرم که مهمترین هدف انقلاب یعنی توسعه اقتصادی و تنبیه مفسدان و رشوه بگیران اقتصادی هنوز بطور کامل انجام نگرفته است.”

اما حالا در همان میدانی که محمد بوعزیزی خودسوزی کرد، دوسال پس از آغاز انقلاب این کشور، تونسیها همچنان از شرایط اجتماعی و اقتصادیشان ناراضی اند. معترضان درطول مراسم سالمرگ و همزمان با سخنرانی منصف مرزوقی، رییس جمهور تونس، با پرتاب سنگ و سر دادن شعار نارضایتی خود را نسبت به شرایط اقتصادی و افزایش بیکاری نشان دادند. با این حال و بدون دخالت و واکنش نیروهای پلیس، منصف مرزوقی، رییس جمهوری که خود یکی از نمادهای انقلاب تونس است در سخنرانی اش تاکید کرد که دولت نمی تواند معجزه کند و از تونسیها خواست تا صبر پیشه کنند.

یکی از اهالی شهر سیدی بوزید می گوید: “ این دومین سالمرگ بوعزیزی است و هنوز چیزی تغییر نکرده است، نه توسعه ای و نه کارآفرینی انجام شده است. “

انقلاب تونس آغازی بود بر جنبشی که بعدها بهار عربی نام گرفت. جنبشی که هفدهم دسامبر 2010 میلادی با واکنش به خودسوزی بوعزیزی پاگرفت و در 14 ام ژانویه سال 2011 در تونس با فرار بن علی به بار نشست.