خبر فوری

خبر فوری

کنترل سلامت جسمی و روحی با اپلیکیشن های تلفن همراه

در حال خواندن:

کنترل سلامت جسمی و روحی با اپلیکیشن های تلفن همراه

کنترل سلامت جسمی و روحی با اپلیکیشن های تلفن همراه
اندازه متن Aa Aa

اپلیکیشن های سلامتی، درمانی و مشاوره روانپزشکی کاربرد جدیدی از فناوری مدرن همراه، امروزه در حال گسترش هستند. در حالیکه متخصصان پزشکی استفاده محتاطانه از آن را توصیه می کنند.

در این برنامه “فناوری پیشرفته” دو نمونه از این اپلیکیشن های مربوط به سلامت جسمی و روحی بررسی می شود.

مطالب بیشتر از فن آوری روز