خبر فوری

خبر فوری

خبرگزاری رسمی الجزایر از پایان بحران گروگانگیری خبر داد

 Comments
در حال خواندن:

خبرگزاری رسمی الجزایر از پایان بحران گروگانگیری خبر داد

خبرگزاری رسمی الجزایر از پایان بحران گروگانگیری خبر داد
اندازه متن Aa Aa

به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر نیروهای نظامی این کشور در حمله ای به گروگانگیرها در تاسیسات گازی ان امیناس یازده نفر از شورشیان را کشتند. بنا به این گزارش هفت نفر از گروگانهای خارجی هم در جریان این درگیری کشته شده اند.

این خبرگزاری از این حمله به عنوان «تهاجم نهایی» نام برده است که به بیش از سه روز بحران گروگانگیری در الجزایر پایان داد.

حمله روز پنجشنبه نیروهای الجزایری که منجر به کشته شدن شماری از گروگانها و گروگانگیرها شد، انتقاد دولت متبوع گروگانها را به همراه داشت.