خبر فوری

خبر فوری

پیروزی ایسلند در دعوای بانکی با بریتانیا و هلند

 Comments
در حال خواندن:

پیروزی ایسلند در دعوای بانکی با بریتانیا و هلند

پیروزی ایسلند در دعوای بانکی با بریتانیا و هلند
اندازه متن Aa Aa

ایسلند به گونه ای غیر منتظره در اختلافات حقوقیش با بریتانیا و هلند در مورد بدهی های بانک پس انداز این کشور، پیروز شده است.

دادگاه تجارت آزاد اروپا ادعاهای حقوقی بریتانیا و هلند را علیه دولت ایسلند بیمورد اعلام کرده است.

نخست وزیر ایسلند گفت:” بدون شک، حکم دادگاه به بازسازی ایسلند کمک، و موسسات اعتبارسنجی در ارزیابی هایشان تجدید نظر خواهند کرد. این تحول، همچنین، تاثیری مثبت در کنترل سرمایه و اقتصاد بطور کلی خواهد داشت.”

بریتانیا و هلند بدنبال از میان رفتن پس انداز هزاران تن از شهروندانشان، علیه ایسلند اقامه دعوا کردند.

دولتهای بریتانیا و هلند، سرمایه های از دست رفته را به صاحبانشان پرداخت کرده و سپس از ایسلند خواستند تا آنرا به این دولتها باز پس دهد، اما مردم ایسلند در دو رفراندوم با این اقدام مخالفت کردند.