خبر فوری

خبر فوری

استقبال منحصر بفرد از سربازان فرانسوی در مالی

 Comments
در حال خواندن:

استقبال منحصر بفرد از سربازان فرانسوی در مالی

استقبال منحصر بفرد از سربازان فرانسوی در مالی
اندازه متن Aa Aa

سالها بود که استقبال این چنینی از نظامیان، خصوصا نیروهای خارجی حاضر در یک کشور نشده بود. اما باز پس گیری تیمبوکتو، پایتخت فرهنگی مالی توسط نیروهای این کشور و فرانسه آنچنان ساکنان این منطقه را خوشحال کرده است که بسیاری حتی لباسهایی برنگ پرچم فرانسه برای خود دوخته اند تا اینگونه ورود سربازان را گرامی بدارند.

شهروندان تیمبوکتو می گویند، مهم نیست که در زمان استعمار فرانسویها دوران سختی سپری شده است، مهم اینست که امروز مردم شهر از شر افکار و عمل متحجرگرایانه شورشیان اسلامگرا رهایی یافته اند.

اسلام گرایانی که خواستند گنجینه تیموبوکتو، یعنی نسخ خطی تاریخی موجود در کتابخانه احمد بابا را بسوزانند. کتابدار کتابخانه احمد بابا می گوید:” اسلامگراها مرتب می گفتند ما مساجد بسیار، کتابخانه ها بی شماری را نابود کردیم چرا که آن را در تناقض با مذهبمان می دانیم.”

در کتابخانه احمد بابا بخشی از نسخ خطی تاریخی، نزدیک به 18 هزار جلد، نگاهداری می شد که البته با درایت مسئولان کتابخانه پیش از اشغال این شهر توسط اسلامگرایان، این مجموعه به مکان دیگری منتقل شده بود.