خبر فوری

خبر فوری

موضع گروه هفت در قبال رقابت بین واحدهای پولی

 Comments
در حال خواندن:

موضع گروه هفت در قبال رقابت بین واحدهای پولی

موضع گروه هفت در قبال رقابت بین واحدهای پولی
اندازه متن Aa Aa

گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت روز سه شنبه بر تعهد خود به واگذاردن تعیین نرخ ارز به بازار تاکید کرد.

در عین حال گروه هفت تصریح کرده که بی اعتبار کردن ارزش پول نباید بخشی از سیاست های پولی و بودجه ای را تشکیل دهد.

موضع گروه هفت زمانی اعلام می شود که رقابت بین واحدهای پولی معتبر دنیا موجب شده تا ژاپن، یکی از اعضای این گروه با اعمال یک سیاست پولی غیرمتعارف ارزش ین در بازار را از سه ماه پیش تا کنون کاهش دهد.