خبر فوری

خبر فوری

اقدام پارلمان اروپا برای نجات طرح کاهش گازهای گلخانه ای

 Comments
در حال خواندن:

اقدام پارلمان اروپا برای نجات طرح کاهش گازهای گلخانه ای

اقدام پارلمان اروپا برای نجات طرح کاهش گازهای گلخانه ای
اندازه متن Aa Aa

پارلمان اروپا روز سه شنبه برای جلوگیری از سقوط نظام سهمیه بندی انتشار گازهای گلخانه ای یا « ای تی اس» و ترغیب کارخانه ها و شرکت های حمل و نقل در جهت ایجاد آلودگی کمتر و سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی های دمساز با محیط زیست، گام تازه ای برداشت.

رکود اقتصادی که از سال 2008 آغاز شد و عرضه مجوز رایگان تولید گازهای گلخانه ای، مقررات اروپایی ناظر بر کنترل آلودگی محیط زیست و مبارزه با تغییرات آب و هوا را با خطر از هم گسیختگی روبرو کرده بود.

به همین دلیل کمیته محیط زیست پارلمان اروپا، روز سه شنبه پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر متوقف کردن خرید مجوز تولید گازهای گلخانه ای تا سال 2015 و به تعویق انداختن آن تا سال 2019 را تصویب کرد. با اینحال طرح مزبور باید به تصویب اعضای پارلمان اروپا نیز برسد.

در بحث کمیته محیط زیست پارلمان، برخی پیشنهادهای جایگزین از جمله برقراری مالیات بر آلودن محیط زیست نیز مطرح شد. ماتیاس گروته، رئیس کمیته محیط زیست پارلمان اروپا گفت:

“جانشین دیگری برای نظام سهمیه بندی انتشار گازهای گلخانه ای یا «ای تی اس» وجود ندارد. هر کس که خواهان مالیات بر تولید دی اکسید کربن است باید بداند که ایده خوبی نیست، زیرا بیست و هفت نظام مالیاتی خواهیم داشت. طرح مالیات بر معاملات مالی جلوی چشم ماست که فقط یازده عضو اتحادیه آنرا پذیرفته اند.”

مقررات «ای تی اس» که از سال 2005 تصویب و اجرا شده، ستون اصلی سیاست اتحادیه اروپا در مبارزه با تغییرات آب و هوا بر اثر ذوب شدن یخ های قطبی و کاهش بیست درصدی انتشار دی اکسید کربن است. اما فعالان محیط زیست اهداف بالاتری را طلب می کنند.

یولیا میخالاک، فعال یک شبکه اروپایی محیط زیست می گوید:
“ما از تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا می خواهیم که هدف را دست کم کاهش سی درصدی گازهای گلخانه ای تا سال 2020 قرار دهند. گام اول یعنی متوقف کردن خرید مجوز می تواند با اقدامات دیگری دنبال شود.”

گرچه صاحبان صنایع توقف خرید مجوز تولید دی اکسید کربن را به زیان رشد اقتصادی می دانند، اما قرار است پارلمان اروپا پس از تایید اولیه اعضای اتحادیه، این طرح را در ماه آوریل تصویب کند.