خبر فوری

خبر فوری

بانک اروپایی دکسیا در آستانه فروپاشی

 Comments
در حال خواندن:

بانک اروپایی دکسیا در آستانه فروپاشی

بانک اروپایی دکسیا در آستانه فروپاشی
اندازه متن Aa Aa

بانک فرانسوی بلژیکی دکسیا برای دومین سال متوالی متحمل ضرر و زیان می شود.

این بانک که ۹۶ درصد از سرمایه آن متعلق به فرانسه می باشد، ضرر و زیان خالصی معادل ۲.۹ میلیارد یورو را در سال ۲۰۱۲ ثبت کرده است.

این درحالی است که دکسیا در سال ۲۰۱۱ بیش از یازده میلیارد یورو ضرر کرده بود.

پیش از این دولت های فرانسه و بلژیک در سال ۲۰۱۱ با اعمال یک برنامه نجات مالی، دکسیا را از ورشکستگی نجات داده بودند.