خبر فوری

خبر فوری

اپوزیسیون اوکراین خواهان تسهیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا

 Comments
اپوزیسیون اوکراین خواهان تسهیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

در پی سفر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین به بروکسل برای دیدار رسمی با نمایندگان اتحادیه اروپا، مخالفان دولت این کشور در کی یف به راهپیمایی اعتراضی پرداختند.

الکساندر تورچینوف، رهبر اپوزیسیون دولت اوکراین گفت: «توهینی که این رژیم می کند آن است که آنان حساب های بانکی خارج از کشور را می خواهند ولی نمی خواهند که به سرکوب داخلی پایان دهند. اروپا منتظر اوکراین است ولی خواستار اوکراینی بدون سرکوب، دموکراتیک و با دولتی مستقل است.»

در این راهپیمایی قطعنامه ای خوانده شد که در آن از کمیسیون اروپا خواسته شده است تا مسیر عضویت اوکراین در اتحادیه این قاره را تسهیل کند و پس از آن به کنترل شرایط تکمیلی این عضویت بپردازد. مخالفان بر این باورند که از این طریق می توان فساد در دستگاه قضایی اوکراین را مهار کرد.

الکساندر بانشوک، تحلیلگری از مرکز اصلاحات سیاسی و قضایی می گوید: «برای محققان جرایم در اوکراین غیرممکن است که به سطوح بالای فساد دسترسی داشته باشند. آنها برای موفق نشان دادن خود، فقط به سراغ کسانی می روند که نمی توانند از خود حفاظت کنند.»

مخالفان در این راهپیمایی در پایتخت اوکراین، خواهان آزادی یولیا تیموشنکو و یوری لوتسنکو رهبران اپوزیسیون شدند. راهپیمایان با حضور در منطقه ای که در آن ساختمان های دولت واقع شده است با تقلید شخصیت های تیموشنکو و یانوکوویچ به اجرای نمایش خیابانی پرداختند.