خبر فوری

خبر فوری

رکورد تازه شاخص عمده بازار بورس نیویورک

 Comments
در حال خواندن:

رکورد تازه شاخص عمده بازار بورس نیویورک

رکورد تازه شاخص عمده بازار بورس نیویورک
اندازه متن Aa Aa

دو شاخص عمده بازار بورس نیویورک روز چهارشنبه به رکورد تازه ای رسیدند.

شاخص بورس داوجونز رکورد تازه ای ثبت کرد و هنگام تعطیل شدن بورس، نسبت به آخرین رکورد خود در روز گذشته، ۳ دهم درصد افزایش داشت. داوجونز روز گذشته افزایش ۸۹ دهم درصدی را تجربه کرد.

شاخص “استاندارداند پور ۵۰۰” نیز رشد ۱۱ دهم درصدی را ثبت کرد.

افزایش شاخص سهام در بازار بورس نیویورک، یک روز پیش از نشست بانک مرکزی اروپا، نشان از ایجاد فضایی خوش بینانه نسبت به اقتصاد جهانی و جلب اعتماد سرمایه گذران به اقتصاد آمریکا، پس از بحرانهای مالی سالهای اخیر دارد.

رکورد تازه داوجونز دو برابر رکوردش در مارس سال ۲۰۰۹ و به هنگام اوج بحرانهای اقتصادی است.

شاخص نزدک، حدود ۵ صدم درصد افت داشت.