خبر فوری

خبر فوری

آغاز بحث بر سر اصلاح نظام بانکی بریتانیا در پارلمان این کشور

 Comments
در حال خواندن:

آغاز بحث بر سر اصلاح نظام بانکی بریتانیا در پارلمان این کشور

آغاز بحث بر سر اصلاح نظام بانکی بریتانیا در پارلمان این کشور
اندازه متن Aa Aa

بحث بر سر لایحه اصلاح سیستم بانکی بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور آغاز شد و طی آن کمیسیون تخصصی پارلمان بر لزوم وضع یک قانون جامع بانکی در این کشور تاکید کرد.

این قانون به دولت بریتانیا اجازه خواهد داد تا با هدف حمایت از منافع مالیات دهندگان، بر کل بخش بانکی و جزئیات فعالیت های بانکها بویژه در مورد سرمایه گذاریهای خطر آفرین نظارت داشته باشد. اصلاحات در سیستم بانکی بریتانیا بدقت از سوی دولت این کشور دنبال می شود و لندن درصدد است قدرت تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه و میزان سرمایه گذاری بانکها را در دست بگیرد و بین فعالیت های روزمره و فعالیت های خطر پذیر آنها تفکیک لازم را به وجود آورد.

پیش از این و درزمان بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا۲۰۰۹ لندن حدود ۷۵ میلیارد یورو برای نجات بانک هایی چون گروه بانکی لویدز و بانک سلطنتی اسکاتلند اختصاص داده بود و حال درصدد است تا از رویه شدن دریافت کمک از سوی بانکهای متضرر در این کشور جلوگیری کند.