خبر فوری

خبر فوری

انفجار در مقابل وزارت دادگستری و دفتر حزب حاکم ترکیه

 Comments
در حال خواندن:

انفجار در مقابل وزارت دادگستری و دفتر حزب حاکم ترکیه

انفجار در مقابل وزارت دادگستری و دفتر حزب حاکم ترکیه
اندازه متن Aa Aa

انفجار دو بمب در مقابل وزارت دادگستری و دفتر حزب حاکم “عدالت و توسعه” ترکیه در آنکارا، حداقل یک زخمی بر جا گذاشت.

بنابر گزارشها، تاکنون هیچ شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

این انفجارها یک روز پس از بازجویی از اعضای شبکه ای که مظنون به براندازی دولت ترکیه است صورت می گیرد.