خبر فوری

خبر فوری

تصادف شدید بدون مصدوم در آرژانتین

 Comments
در حال خواندن:

تصادف شدید بدون مصدوم در آرژانتین

تصادف شدید بدون مصدوم در آرژانتین
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

در تصادفی که در تقاطعی در اطراف بوینوس آیرس آرژانتین رخ داد، خودرویی در حال گذر با موتورسیکلتی برخورد کرد. در این تصادف شدید راننده پرتاب شد و روی عابری پیاده افتاد. راننده، موتورسوار و عابر تنها کمی زخمی شدند.