خبر فوری

خبر فوری

حمله خونین مائویست به کاروان حزب کنگره در جنگلهای هند

در حال خواندن:

حمله خونین مائویست به کاروان حزب کنگره در جنگلهای هند

حمله خونین مائویست به کاروان حزب کنگره در جنگلهای هند
اندازه متن Aa Aa

مائویست های هند در ایالت «چتیسگر» هند، در حمله ای خونین ۱۹ نفر از رهبران ایالتی حزب «کنگره»، حزب حاکم در شبه قاره را کشتند.

مهندرا کارما، از رهبران ارشد حزب کنگره، بینانگذار گروهی ضد مائویست از جمله کشته شدگان بود.

مائویست ها که با تنه درختان راه را بر ۲۰ خودرو بسته و کمین زده بودند، ابتداء با منفجر کردن مینی خودروها را پراکندند و سپس سرنشینان را به زیر رگبار گلوله گرفتند.

بدنبال این حادثه سونیا گاندی رهبر حزب کنگره هند که به ایالت چتیسگر شتافته بود حمله به هم حزبی هایش را محکوم کرد.

مانموهان سینگ، نخست وزیر هند نیز گفت واکنش دولتش در مقابل این کشتار شدید خواهد بود.

حدود ۶ تا ۸ هزار مائویست سرسختی که اغلب در مرکز و شرق هند فعالند و در جنگلها پناه می گیرند می گویند برای احقاق حقوق کشاورزان بی زمین و کارگران فقیر می جنگند.

مائویست ها سه سال پیش در حمله خونین دیگری در ایالت «چتیسگر»، ۷۵ پلیس را کشته بودند.