خبر فوری

خبر فوری

ارسال نامه های سمی به دفتر شهردار نیویورک

در حال خواندن:

ارسال نامه های سمی به دفتر شهردار نیویورک

ارسال نامه های سمی به دفتر شهردار نیویورک
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

به گفته مقامهای امنیتی آزمایشهای صورت گرفته بر روی دو نامه مشکوکی که به دفتر مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک فرستاده شده بود نشان می دهد که آنها حاوی ماده کشنده ریسین بودند.

هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق ارتباطی با نامه های سمی که چند هفته قبل به دفتر باراک اوباما و سناتور می سی سی پی فرستاده شده بود وجود دارد یا خیر.