خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب عمومی در اعتراض به تعطیلی تلویزیون دولتی یونان

 Comments
اعتصاب عمومی در اعتراض به تعطیلی تلویزیون دولتی یونان
اندازه متن Aa Aa

اعتراض ها به تعطیلی تلویزیون دولتی یونان، ابعاد دیگری به خود گرفته، از تجمع اعتراضی در مقابل تلویزیون فراتر می رود. یونانی ها برای نشان دادن مخالفت خود با سیاست ریاضتی دولت، برای اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه آماده می شوند.

آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان برای آرام کردن مردم می گوید: “ما یک شبکه جدید تلویزیونی با الگو های این دوره ایجاد می کنیم. آنها که مقاومت می کنند حامیان تلویزیون دولتی نیستند، آنها از ای آر تی گذشته دفاع می کنند. ما از مجموعه ای که غیر شفاف و بیهوده بود خلاص می شویم. بعضی ها که این تغییر به نفعشان نیست می خواهند همین وضع ادامه یابد و مخالفت می کنند.”

خبرنگاران و کارکنان تلویزیون دولتی استدلال نخست وزیر را قبول ندارند و این سازمان را مورد تهدید می بینند.

فانیس پاپا تاناسیو، یکی ازمجریان تلویزیون معتقد است که تصمیم های مدیریتی با ملاحظات سیاسی صورت می گیرد و کسانی به کار گرفته می شوند که با سیاست های دولت همجهت باشند.

Watch live the ERT program from EBU