خبر فوری

خبر فوری

کمک به افزایش زاد و ولد، از اولین برنامه های انتخاباتی مرکل

 Comments
در حال خواندن:

کمک به افزایش زاد و ولد، از اولین برنامه های انتخاباتی مرکل

کمک به افزایش زاد و ولد، از اولین برنامه های انتخاباتی مرکل
اندازه متن Aa Aa

وعده های انتخاباتی چند میلیارد یورویی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سه ماه مانده به انتخابات پارلمانی این کشور، انتقادات زیادی را حتی در حزب محافظه کار او برانگیخته است.

وعده هایی که شامل عدم افزایش مالیات و تشویق میزان زاد و ولد در این کشور است.

او در اولین سخنرانی انتخاباتی خود در برلین گفت: “آلمانیها با رای خود جهت حرکت کشور را تعیین می کنند. سوال اینجاست که آیا هدف آنها ادامه راه موفقیت با محافظه کاران و یا انتخاب راه نابودی با سرخها و سرخها و یا سبزها و سرخهاست.”

پر اشتاینبروک، یکی از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان و نامزد انتخابات ماه سپتامبر هم به انتقاد از برنامه انتخاباتی رقیب راستگرایش پرداخته و گفت: “اولین مبارزات انتخاباتی که من در آن شرکت داشتم به سال 1969 بازمی گردد. از آن زمان تاکنون ندیده بودم که بلندپروازی در برنامه هیچ صدراعظمی تا این اندازه کم باشد.”

حزب چپگرای آلمان برنامه خانم مرکل را به “داستان پری” تشبیه کرده است.

برنامه افزایش میزان کمکهای دولتی به خانواده ها، افزایش حقوق بازنشستگی زنان دارای فرزند، کاهش مالیات خانواده های با تعداد فرزند بالا و برنامه جاده سازی وعده داده شده توسط صدراعظم آلمان، 25 میلیارد یورو برآورد شده است.