خبر فوری

خبر فوری

استرداد روحانی تندرو به اردن

 Comments
در حال خواندن:

استرداد روحانی تندرو به اردن

استرداد روحانی تندرو به اردن
اندازه متن Aa Aa

عمر عثمان معروف به ابوقتاده، روحانی تندرو مسلمان برای حضور در دادگاه به اردن مسترد شد.

وی پس از تصمیم دادگاه با پروازی نظامی به اردن بازگردانده شد.

ابو قتاده ۵۳ ساله در اردن با اتهاماتی چون طرح عملیات بمبگذاری رو به رو است.