تئاتر وسیله ای برای مقابله با بیگانه هراسی

تئاتر وسیله ای برای مقابله با بیگانه هراسی
اندازه متن Aa Aa

یک کارگاه بازیگری در آتن با استفاده از هنر، به جنگ نفرت، پیشداوری و تبعیض رفته و همزیستی مسالمت آمیز میان یونانیان و مهاجران را ترویج می کند.

هنرمندانی از گوشه و کنار دنیا از ایران، سوریه و ازبکستان گرفته تا نیجریه و سوییس با این هنرمندان یونانی همکاری می کنند.

یک بازیگر سوری می گوید :«یونان میهن من نیست، اما کشور دوم من است. از اینکه دو کشور دارم احساس می کنم که ثروتمندم. اما اگر دارای اوراق قانونی باشم، یک انسان به حساب می آیم چون فکر می کنم این روزها با داشتن این اوراق است که انسان شمرده می شوید. اگر من اوراق هویت و کارت شناسایی داشته باشم می توانم سفر کنم و اینگونه است که یک انسان معمولی تلقی می شوم.»

به نظر مدیراین کارگاه بازیگری، یک پیس تئاتر می تواند بمانند ابزار مقاومت سیاسی عمل کند.

فعالیت این گروه تئاتر مبتنی بر حسن نیت وهمکاری داوطلبانه است.

برای مخاطبان نیز خرید بلیط الزامی نیست اما بیشتر افراد پس از تماشای نمایش، به این گروه کمک مالی می کنند.