خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات گروهی ضد دولتی بیست و چهار روزه در صوفیه

 Comments
در حال خواندن:

تظاهرات گروهی ضد دولتی بیست و چهار روزه در صوفیه

تظاهرات گروهی ضد دولتی بیست و چهار روزه در صوفیه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
تظاهرات گروهی از بلغارها برای بیست و چهارمین روز متوالی یکشنبه نیز در برابر ساختمان شورای وزیران در صوفیه، پایتخت، ادامه یافت. اعتراض ضد دولتی به منصوب شدن دلیان پیوسکی، یک چهره جنجالی و غول رسانه ای به ریاست سازمان امنیت ملی بلغارستان آغاز اما با برکناری وی نیز متوقف نشد.