خبر فوری

خبر فوری

برخورد پلیس با تحصن دانشجویان دانشگاه آتن

 Comments
در حال خواندن:

برخورد پلیس با تحصن دانشجویان دانشگاه آتن

برخورد پلیس با تحصن دانشجویان دانشگاه آتن
اندازه متن Aa Aa

تحصن جمعی بالغ بر ۱۵۰ تن از دانشجویان دانشگاه آتن با برخورد پلیس رو به رو شد.

این تحصن در اعتراض به جلسه مدیریت جدید دانشگاه صورت گرفته بود. در پی تماسِ مدیرانِ نگران از ورود دانشجویان به جلسه، پلیس در محل حاضر شد.

گزارش های اولیه حاکی است که پلیس یونان ۳۱ تن را در رابطه با این تحصن بازداشت کرده است.

شاهدان عینی می گویند که در میان بازداشت شدگان تعدادی گردشگر نیز دیده می شوند.