خبر فوری

خبر فوری

پنجمین سال راه اندازی "اپ استور"، پنجاه میلیارد دانلود از اپلیکیشن های اپل

 Comments
در حال خواندن:

پنجمین سال راه اندازی "اپ استور"، پنجاه میلیارد دانلود از اپلیکیشن های اپل

پنجمین سال راه اندازی "اپ استور"، پنجاه میلیارد دانلود از اپلیکیشن های اپل
اندازه متن Aa Aa

شرکت اپل روز چهارشنبه پنجمین سال راه اندازی سایت اینترنتی “اپ استور” خود که به فروش اپلیکیشن های این شرکت اختصاص دارد را جشن می گیرد.

این در حالی است که پیش از این اپل بر علیه شرکت آمازون به دلیل استفاده از کلمه “اپ استور” برای فروش اپلیکیشنهای خود در سیستم عامل آندروئید اقامه دعوی کرده بود. مقامات اپل روز چهارشنبه اعلام کردند که با آمازون در اینمورد به توافق رسیده اند.

شرکت اپل از سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰۰ هزار اپلیکیشن به بازار ارائه داده است. تا ماه مه سال جاری حدود ۵۰ میلیارد دانلود از اپلیکیشن های این شرکت ثبت شده است. درآمد این شرکت از اپ استور در سه ماهه اول سال جاری یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون یورو ارزیابی می شود.

از سوی دیگر یک دادگاه در نیویورک روز چهارشنبه شرکت اپل را به اتهام تبانی با ناشران بزرگ جهت افزایش قیمت کتابهای الکترونیکی یا “ئی بوک” مجرم شناخت. این شرکت با خطر محکومیت به پرداخت خسارت سنگین روبرو است.