خبر فوری

خبر فوری

اعتراض به تعلیق جلسه پارلمان ایتالیا

 Comments
در حال خواندن:

اعتراض به تعلیق جلسه پارلمان ایتالیا

اعتراض به تعلیق جلسه پارلمان ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

نمایندگان حزب ضد سیستم بپه گریلو، کمدین ایتالیایی، در اعتراض به اقدام نمایندگان حزب سیلویو برلسکونی، در به تعلیق در آوردن جلسه پارلمان، اعتراض کردند.

نمایندگان طرفدار نخست وزیر سابق ایتالیا به تصمیم دادگاه تجدید نظر این کشور مبنی بر اعلام رای در زمینه تقلبات مالیاتی آقای برلسکونی در بیست روز دیگر، اعتراض داشتند.

.