خبر فوری

خبر فوری

بازرسی کمیسیون اروپا از چندین شرکت مخابراتی

 Comments
در حال خواندن:

بازرسی کمیسیون اروپا از چندین شرکت مخابراتی

بازرسی کمیسیون اروپا از چندین شرکت مخابراتی
اندازه متن Aa Aa

مراکز چندین شرکت مخابراتی و ارائه کننده خدمات اینترنتی روز پنجشنبه مورد بازرسی غیرمنتظره کمیسیون اروپا قرار گرفتند.

شرکت مخابراتی اورنج فرانسه، دویچ تله کام آلمان و تلفونیکای اسپانیا از جمله گروههایی هستند که دفاتر آنها مورد بازرسی قرار گرفته است.

این شرکتهای مخابراتی از سوی کمیسیون اروپا مظنون به نقض قواعد و مقررات رقابت تجاری هستند.

کمیسیون اروپا اعتقاد دارد این شرکتها با سوء استفاده از موقعیت برتر خود در بازار ارائه خدمات اینترنتی قوانین مربوط به رقابت تجاری را زیر پا گذاشته اند.