خبر فوری

خبر فوری

تصویب مجازات های سنگین و اصلاح قوانین در کلیسای واتیکان

 Comments
در حال خواندن:

تصویب مجازات های سنگین و اصلاح قوانین در کلیسای واتیکان

تصویب مجازات های سنگین و اصلاح قوانین در کلیسای واتیکان
اندازه متن Aa Aa

پاپ فرانچسکو قصد دارد به رسوایی هایی که طی سال های اخیر به چهره کلیسای واتیکان صدمه زده است، خاتمه دهد.

بر این اساس، در نشست روز پنج شنبه کلیسای واتیکان، برای جرم خشونت جنسی علیه کودکان و سوء استفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی، مجازات ۱۲ سال زندان در نظر گرفته شد.

همچنین برای کارکنانی که به افشای اسناد مهم واتیکان می پردازند مجازات هشت سال زندان تعیین گردید.

سال گذشته افشای اطلاعات واتیکان توسط پائولو گابریل پیشخدمت پاپ بندیکت شانزدهم، کلیسای واتیکان را با بحرانی جدی مواجه ساخت.

مقرر گردید به موارد مالی مشکوک به پولشویی نیز رسیدگی شود و نقاط ضعف سیستم بانکداری واتیکان شناسایی گردد.

پاپ اعلام کرد که مقررات بین المللی مربوط به تروریسم و جنایت های سازمان یافته نیز برای مقابله با جرایم مدرن، باید به روز شود.

هر چند این مصوبات جدید تنها در قلمرو واتیکان قابل اجراست اما پاپ تاکید کرد که برای تهیه توافقنامه های بین المللی و اجرای این مصوبات در سطح بین الملل نیز اقدام گردد.