خبر فوری

خبر فوری

مرگ ویولونیست روس در هنگام اجرا روی سن

 Comments
مرگ ویولونیست روس در هنگام اجرا روی سن
اندازه متن Aa Aa

آرزوی بسیاری از موسیقیدانان وبازیگران مرگ روی سن و صحنه است. آرزویی که برای ویولونیست تئاتر بولشوی مسکو تبدیل به واقعیت شده است. واقعیتی که تحمل آن برای خانواده ویکتور سدوف، شصت پنج ساله سخت و دشوار است. سدوف دهه ها بود که یکی از نوازندگان اصلی تئاتر بولشوی مسکو بود.