خبر فوری

خبر فوری

قطاری که ده هزار کیلومتر را در پانزده روز پیمود

 Comments
در حال خواندن:

قطاری که ده هزار کیلومتر را در پانزده روز پیمود

قطاری که ده هزار کیلومتر را در پانزده روز پیمود
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک قطار باری که از شهر ژونژو در شرق چین حرکت کرده بود روز جمعه به شهر هامبورگ آلمان رسید.

این قطار مسیر ده هزار و دویست کیلومتری را در تنها 15 روز طی کرده و رکورد تازه ای به ثبت رسانده است.


Afficher Zhengzdou -Hamburg train sur une carte plus grande