خبر فوری

خبر فوری

تحقیق جنایی پلیس بریتانیا از همکار خبرنگار افشاگر روزنامه گاردین

 Comments
در حال خواندن:

تحقیق جنایی پلیس بریتانیا از همکار خبرنگار افشاگر روزنامه گاردین

تحقیق جنایی پلیس بریتانیا از همکار خبرنگار افشاگر روزنامه گاردین
اندازه متن Aa Aa

پلیس بریتانیا اعلام کرد که پس از بررسی اسناد توقیف شده دیوید میراندا، یک “تحقیق جنایی” را در مورد او آغاز کرده است.

دیوید میراندا همسر و همکار خبرنگار روزنامه گاردین و افشاگر برنامه جاسوسی آمریکا و بریتانیا است.

او که روز یکشنبه در فرودگاه هیتروی لندن بازداشت شد، به مدت نه ساعت مورد بازجویی قرار گرفته و رایانه او نیز توقیف شد.

وکیل دیوید میراندا با بیان این که وزارت کشور و پلیس بریتانیا هفت روز فرصت خواهند داشت تا ثابت کنند که آیا “تهدیدی واقعی علیه امنیت ملی” صورت گرفته یا نه، از آنها خواست که خود را به اظهاراتشان در این زمینه محدود نکنند.

مقامات بریتانیایی همچنین مظنون هستند که یک ماه پیش مدارکی سری که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، در اختیار روزنامه گاردین گذاشته بوده را نابود کرده اند.

دو ماه پس از افشاگریهای آقای اسنودن، دولت آمریکا اذعان کرد که بطور غیرقانونی ایمیل آمریکاییهای غیر مرتبط با تروریسم را رصد کرده است.