خبر فوری

خبر فوری

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در پرتغال

 Comments
در حال خواندن:

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در پرتغال

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در پرتغال
اندازه متن Aa Aa

نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در پرتغال، روز جمعه افزایش یافت. این افزایش پس از آن اتفاق افتاد که دادگاه قانون اساسی این کشور طرح دولت پرتغال برای مجاز بودن اخراج کارکنان بخش دولتی را رد کرد.

طرح دولت پرتغال برای دریافت اجازه اخراج کارکنان، در راستای برنامه ریاضت اقتصادی و در اجرای شرایط دریافت بسته کمک مالی ترویکا تنظیم شده بود.

افزایش نرخ بهره برای اوراق قرضه دهساله تا ۸۲/۶ درصد و برای اوراق دوساله تا ۶۶/۵ درصد ارزیابی شده است.