خبر فوری

خبر فوری

آخرین محافظ هیتلر درگذشت

 Comments
در حال خواندن:

آخرین محافظ هیتلر درگذشت

آخرین محافظ هیتلر درگذشت
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
روخوس میش، آخرین محافظ وفادار به هیتلر، مردی که شاهد آخرین ساعات زندگانی رهبر نازی ها در پناهگاهش در برلین بود در سن ۹۶ سالگی درگذشت. وی پس از خودکشی هیتلر دستگیر شده و ۹ سال را در اتحاد جماهیر شوروی در حبس گذرانده بود.