خبر فوری

خبر فوری

کوستا کونکوردیا از گل خارج می شود

 Comments
در حال خواندن:

کوستا کونکوردیا از گل خارج می شود

کوستا کونکوردیا از گل خارج می شود
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کشتی واژگون شده کوستا کونکوردیا در آبهای جزیره جیلیو، هفته آینده به حال عادی روی آب قرار می گیرد.

از واژگون شدن این کشتی تفریحی غول پیکر با ۱۱۴ هزار تن وزن، حدود دو سال می گذرد. این حادثه جان دست کم ۳۰ را در سواحل منطقه توسکانی ایتالیا گرفت.